Inženýring

Nechte přípravu podkladů a organizaci na nás.

Dotační management

Pomůžeme vám získat podporu z různých dotačních programů.

Přípravíme pro vás energetické, projekční i ekonomické podklady a zpracujeme žádosti o dotace ze státních a evropských finančních zdrojů (OPŽP, MPO).

Zajistíme pro vás také doprovodnou administraci v průběhu realizace projektů, případně i realizaci výběrového řízení


Pomůžeme vám s těmito dotačními programy

Nová zelená úsporám – novazelenausporam.cz
Efekt – mpo-efekt.cz
Operační program podnikání a inovace (OPPI) – mpo-oppi.cz
Operační program životního prostředí (OPŽP) – www.opzp.cz
Program panel – www.sfrb.cz/programy
“Kotlíkové dotace” – iszp.kr-moravskoslezsky.cz/

Organizace veřejných zakázek

Zabezpečuje realizaci výběrových řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

Společnost CEIS CZ připravuje zadávací dokumentace a zabezpečuje realizaci výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro subjekty veřejné správy, a to především pro projekty, které jsou spolufinancovány z evropských finančních zdrojů.

V případě čerpání dotací výběrové řízení realizujeme v souladu s metodickými pokyny příslušného operačního programu.

Zaměřujeme se především na oblast podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Technický dozor

Objektivní dozor stavby vám ušetří spoustu peněz a následných problémů při využívání staveb.

Dozor Investora

Zajišťuje dodržování správných výrobních postupů a kontrolu dodávek předepsaného materiálu pro Vaši stavbu.

  • Autorský dozor svých projektů
  • Stavebně technický dozor

Energetický management

Energetický management je investičně nenáročný proces, jehož cílem je snižovat spotřebu energie a stabilizovat výdaje za energii. Neplaťte za energii více, než musíte.

Ve vámi určeném objektu či areálu jsme schopni dle dlouhodobých měření analyzovat abnormální stavy (poruchy) a nabízet ekonomické řešení k jejich odstranění. Pro tyto objekty taktéž navrhneme nejvýhodnější investice v oblasti energetiky.

Inženýrská činnost při přípravě staveb

Komunikaci s dotčenými orgány a se stavebním úřadem můžete nechat na nás.

Zajišťujeme pro Vás:

Vyjádření dotčených orgánů a správců sítí v různých etapách projektu.
Ohlášení stavby či stavebního povolení.
Vydání územního souhlasu.