Projektování

Zaměřujeme se na projektovou dokumentaci v oblasti TZB, technologických zařízení a na projekty týkající se úspory energií.

Projekty TZB

Technické zařízení budov

Společnost C.E.I.S. CZ je držitelem autorizace ČKAIT v oboru TZS, odtud se také odvíjí hlavní náplň naší projektové činnosti.

Zaměřujeme se tedy zejména na oblast projektování TZB a technologických zařízení a našim hlavním cílem jsou úspory energií.

Projektujeme stavby jak pro města a obce, tak pro soukromou sféru:

 • kotelny, vytápění a regulace
 • plynovody, vodovody, kanalizace (sítě i vnitřní rozvody), čistírny odpadních vod
 • vzduchotechniku a klimatizace

Jsme vybaveni speciálními programy pro výpočty, dimenzování a grafické zpracování projektových dokumentací ve 2D i 3D.

Kromě vlastní projekční činnosti provádí firma také autorský dozor nad svými projekty v průběhu realizace, inženýrskou činnost při investiční výstavbě, vyřízení stavebního povolení.

Projekty pozemních staveb

Zateplování, rekonstrukce budov i novostavby.

Připravíme pro vás projektovou dokumentaci pro účely zateplování, rekonstrukce budov i novostavby.

 • stavby pro bydlení
 • občanské stavby
 • průmyslové stavby
 • zemědělské stavby

Společnost C.E.I.S. CZ spolupracuje s projektanty v oblasti přidružených oborů, zejména pozemních staveb, které často se samotným TZB (technickým zařízením budov) úzce souvisí.

EPC Projekty

Energy Performace Contracting

Komplexní služba s cílem snížit spotřebu energie ve vašem objektu založená na principu financování vhodných opatření z garantovaných úspor.

Využijte našich služeb v oblasti projektů EPC na těchto úrovních:

Pro veřejný sektor:

 • Zpracování analýzy energetické náročnosti a definování dosažitelného potenciálu úspor
 • Příprava a organizace veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb (ESCO)
 • Výkon energetického managementu
 • Zavedení systému EM pro žadatele z Operačních programů

Pro soukromý sektor:

 • Zpracování analýzy energetické náročnosti a definování dosažitelného potenciálu úspor
 • Výkon energetického managementu
 • Zavedení systému EM pro žadatele z Operačních programů
 • Zaškolení personálu a příprava firem na ESCO

Základní pojmy:

 • EPC    – Energy Performance Contracting    (Energetické služby se zárukou)
 • ESCO- Energy Services Company              (Poskytovatel energetické služby)
 • EM      – Energetický management
 • APES  – Asociace poskytovatelů energetických služeb www.apes.cz