C.E.I.S. CZ

Naše motto: „Energie pod kontrolou“

Centrum Energetických a Informačních Služeb

C.E.I.S. CZ byla založena 9. 9. 1999

Prvními členy společnosti byli pracovníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vytápění, výstavby technologických zařízení, plynárenství a informačních technologií.

Od počátku byly aktivity společnosti směřovány do oblasti přípravy projektů na zvyšování energetické efektivity a snižování energetické náročnosti, a to především na komunální úrovni.

Od roku 2000 působíme také jako energetické poradenské středisko EKIS, které je využíváno zejména občanskou veřejností.

Jedním ze základních cílů naší politiky je zvyšování povědomí o moderních trendech v oblasti efektivního nakládání s energií a překonávání bariér v povědomí veřejnosti a podpora rozvoje technologií šetrných k životnímu prostředí.

Přehled činností

V roce 2003, 2006 a 2009 jsme v rámci plánovaného rozvoje společnosti a zkvalitnění služeb rozšířili rozsah činností a s tím i personální základnu a technické vybavení.

Energetika

Energetické dokumenty, Bezplatné poradenství EKIS, Měření a analýzy


Projektování

Technické zařízení budov, Pozemní stavby a dopravní stavby, EPC projekty


Inženýring

Dotační management, Organizace veřejných zakázek, Technický dozor, Energetický management

Jsme připraveni nabídnout
vám komplexní servis.


Za 20 let působení v regionu jsme se profilovali jako stabilní subjekt využívaný nejen okolními samosprávami, ale i privátními subjekty a běžnými domácnostmi.

Připravili jsme stovky projektů z dotačních programů OPPI, OPŽP, Zelená Úsporám, Panel, EFEKT a v některých případech jsme se účastnili také jejich realizace.

V rámci plánovaného rozvoje společnosti a zkvalitnění služeb jsme postupně rozšířili rozsah činností a s tím i personální základnu a technické vybavení.

Kontakty

Adresy

sídlo společnosti a fakturační adresa:
C.E.I.S. CZ, s.r.o.

Masarykovy sady 51/27
737 01 Český Těšín
provozovna a kontaktní místo:
C.E.I.S. CZ, s.r.o.
Třanovice 1 (Kapplův dvůr)
739 53 Třanovice
tel.: +420 558 740 250
web: www.ceis.cz

Zobrazit provozovnu na mapě

Vedení společnosti

jednatel a ředitel
Ing. Milan Szotkowski
tel.: +420 739 631 104
email: milan_sz@ceis.cz

jednatel
Radim Hečko
tel.: +420 603 858 523
email: radim_h@ceis.cz

vedoucí projektů
Ing. Vladimír Baginský
tel.: +420 731 656 651
email: vladimir_b@ceis.cz
 

Administrativní oddělení

administrativa
Daniela Hečková
tel.: +420 739 631 102
email: info@ceis.cz

účetní
Ing. Marcela Dudová
tel.: +420 739 631 106
email: marcela_d@ceis.cz

Energetika

Dotace, PENB, energetické audity a posudky

Ing. Jan Klimša
tel.: +420 739 631 101
email: honza_k@ceis.cz

Ing. Veronika Charvátová
tel.: +420 775 057 758
email: veronika_m@ceis.cz

Ing. Šárka Jakubková
tel.: +420 778 493 859
email: sarka_j@ceis.cz
 

Projektanti

Technické zařízení budov, vytápění, vzduchotechnika

Michal Pavelek
tel.: +420 739 631 105
email: michal_p@ceis.cz

Tomáš Skupieň
tel.: +420 778 493 859
email: tomas_s@ceis.cz

Bc. Vladěna Gorylová
tel.: +420 778 493 859
email: vladka_g@ceis.cz


Pozemní stavby

Ing. Michal Klimša

tel.: +420 728 463 908
email: michal_k@ceis.cz

C.E.I.S. CZ s.r.o., Český Těšín, Masarykovy sady 51/27, PSČ 737 01, Spisová značka C 21194 vedená u Krajského soudu v Ostravě, IČ: 25843931, DIČ CZ25843931

Členství v asociacích

Asociace energetických auditorů (AEA) je sdružení fyzických a právnických osob v České republice, které spojuje oprávněné osoby – energetické specialisty pro činnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, konkrétně vypracování energetických auditů, energetických posudků, průkazů energetické náročnosti, provádění kontrol provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, a provádění kontrol klimatizačních systémů.

www.aea.cz

Asociace energetických specialistů, z.s. je nezávislou neziskovou organizací sdružující energetické specialisty, kteří jsou zapsání pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. K založení AES vedla snaha sjednotit zpracovatele těchto dokumentů a společným postupem docílit vysoké kvality práce, pomoci si vzájemně při řešení běžných provozních problémů a dosáhnout možnosti společným postupem snížení nákladů na činnost.

ČKAIT Je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/92 Sb.
(zákon ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě).

Jak vyplývá ze stavebního zákona, je autorizace nutnou podmínkou pro výkon vybraných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě.

Autorizovaná osoba (AO) je povinna vykonávat činnosti, pro které jí byla udělena autorizace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu
s Profesním a etickým řádem ČKAIT. Je povinna se dále odborně vzdělávat a sledovat informace nezbytné pro správný výkon své činnosti.

www.ckait.cz

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) ČR je zájmové sdružení právnických osob založené v říjnu roku 2010 společnostmi AB Facility, ENESA, Siemens, Středisko pro úspory energie, Středisko pro efektivní využívání energie, SEVEn, Dalkia Česká republika, MARTIA a ENVIROS.

Byla zapsána dne 12. října 2010 pod registračním číslem 11/10 v registru Magistrátu hlavního města Prahy, odboru živnostenském a občanskosprávním.

www.apes.cz

Kariéra v C.E.I.S. CZ

C.E.I.S. CZ - Hledáme kolegy

Hledáte práci na pozici projektanta, rozpočtáře či energetika?

Jste spolehlivý a komunikativní VŠ, SŠ se zodpovědným přístupem k řešení úkolů, nebojíte se samostatné práce a nebráníte se účastnit společných mimopracovních firemních aktivit, případně holdujete sportu či hudbě?

Pak nás neváhejte kontaktovat.

Nabízíme zajímavou práci na pozicích projektant či rozpočtář (pozemní stavby, technika prostředí, zdravotechnika), dále energetik (stavební fyzika, energetické bilance). Méně zkušené zaškolíme.

Vše v příjemném a kompaktním mladém kolektivu.

Flexibilní pracovní doba, firemní auto, stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, příjemné pracovní prostředí, teambuildingové aktivity.

Klademe důraz na firemní vztahy, férové jednání a samostatnost při práci.